MOONMILK


Fotografia semisumergida en leche vegetal sobre caja de petri
Biophillick 2012