CEREMONIA DE FOGO
EXPO "FORESTFIRE"


Juliana Vasconcelos * Paulo Vianna * Biophillick
Exposición Mixmídia "ForestFire" Naturezas e rituais dos antepassados + ceremonia de cacao.
GALERÍA SOMASOMA Alto Paraíso de Goías. Brazil 1*Marzo2018

"Ritual de Purificación" / Biophillick by Paulo Vianna
México 2016


https://www.facebook.com/artesomasoma/


"Ritual de Purificación" / Biophillick by Paulo Vianna. México 2016

CEREMONIA DE FOGO
EXPO "FORESTFIRE"


Juliana Vasconcelos * Paulo Vianna * Biophillick
Exposición Mixmídia "ForestFire" Naturezas e rituais dos antepassados + ceremonia de cacao.
GALERÍA SOMASOMA Alto Paraíso de Goías. Brazil 1*Marzo2018https://www.galeriasomasoma.com/